Kontakt

Stowarzyszenie Pokonać Sepsę

Informacje o Stowarzyszeniu na Rzecz Badania i Leczenia Sepsy „Pokonać Sepsę”

 

Stowarzyszenie na Rzecz Badania i Leczenia Sepsy „Pokonać Sepsę” zostało założone w 15.01.2005 roku we Wrocławiu.

 

Główne cele Stowarzyszenia to:

 1. Podwyższanie świadomości, zrozumienia oraz wiedzy pracowników opieki zdrowotnej, administracji państwowej, przedstawicieli nauki i przemysłu oraz opinii publicznej w zakresie zagrożenia zdrowotnego związanego z sepsą.
 2. Podejmowanie działań zmierzających do interdyscyplinarnej integracji współpracy naukowej i medycznej w zakresie badania i leczenia sepsy.

 

Zadanie te realizuje Stowarzyszenie poprzez:

 1. Prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej dotyczącej aktualnego stanu poznania i postrzegania sepsy oraz jej skutków zdrowotnych.
  Organizowanie i realizowanie szkoleń, warsztatów, konferencji, zjazdów i innych form działania o charakterze informacyjnym i edukacyjnym w celu poprawy organizacji i praktyki leczenia sepsy.
 2. Podejmowanie działań w celu rozwinięcia krajowej strategii polityki zdrowotnej wczesnego rozpoznania sepsy, jej skutecznego leczenia i rehabilitacji.
  Występowanie z opiniami i wnioskami do wszelkich organów i instytucji mających wpływ na politykę zdrowotną, badania naukowe oraz praktykę kliniczną dotyczącą badania i leczenia sepsy.
 3. Wyrażanie opinii i doradztwo dla pacjentów i ich rodzin cierpiących z powodu sepsy lub jej następstw.
 4. Prowadzenie i wspieranie badań naukowych w zakresie sepsy i dyscyplin pokrewnych.
 5. Przyznawanie nagród i stypendiów za szczególne osiągnięcia poznawcze i zawodowe w dziedzinie badania i leczenia sepsy oraz organizacja imprez propagujących cele Stowarzyszenia.
 6. Współpraca z innymi organizacjami i stowarzyszeniami rządowymi i pozarządowymi, krajowymi i zagranicznymi zajmującymi się podobnymi celami działań.
 7. Pozyskiwanie środków finansowych w zakresie darowizn i dotacji dla realizacji celów działania Stowarzyszenia.
 8. Organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej zgodnej z obowiązującymi przepisami.
 9. Inne formy działania zgodne z obowiązującym prawem.

 

Stowarzyszenie organizowało wiele konferencji, kursów i szkoleń, w tym coroczne sympozja w Zamku Książ. Wspierało badania naukowe i wymianę naukową w szczególności z Instytutem Karolińskim w Sztokholmie. Finansowało wystąpienia i prezentacje polskich badaczy na zjazdach i konferencjach.

 

Obecnie Stowarzyszenie współorganizuje I Polski Kongres „Pokonać Sepsę”.

 

Współpracują z nami:

Fundacja Jagoda Profilaktyka zakażeń
telefon

+48 71 733 23 10

adres

ul. Borowska 213
50-556 Wrocław

Koordynacja:
Grupa casusBTL

© 2015-2019 Stowarzyszenie Pokonać Sepsę. All rights reserved.