Kontakt

SEPSA a COVID-19

Szanowni Państwo,

Wybuch pandemii COVID-19 i związana z nią śmiertelność budzi pytania o relacje między tym zakażeniem a objawami sepsy. Powstają w związku z tym dezinformacje związane z niedostatkiem wiedzy na temat sepsy nawet na wysokich szczeblach decyzyjnych systemów opieki zdrowotnej. Stanowisko w tej sprawie przedstawiła niedawno międzynarodowa organizacja Globalny Sojusz ds. Sepsy (Global Sepsis Alliance-GSA), przypominając o podstawowych definicjach związanych z zakażeniami i sepsą.

Sepsa jest zespołem zagrażających życiu objawów niewydolności narządów wywołanym rozregulowaną reakcją organizmu na zakażenie. Każde zakażenie, także wirusowe. Jak wynika z doświadczeń epidemii COVID-19 w Chinach, 26% zakażonych leczonych było w oddziałach intensywnej terapii (OIT). U 60% z nich wystąpiły objawy niewydolności narządowej  a u 31% objawy wstrząsu. Zmarło 4% leczonych pacjentów. Pacjenci leczeni na OIT z zagrażającą życiu niewydolnością narządową z powodu koronawirusa mieli objawy sepsy i zmarli wśród objawów sepsy.

Nie można przeciwstawiać dwu różnych określeń – pochodzenia infekcji -„zakażenie wirusowe” i następstw klinicznych tego zakażenia – „sepsa”. Zostało to jednak w sposób błędny rozgłoszone w polskich mediach. – „nie zmarł na koronawirusa tylko na sepsę” Jest to niezgodne z podstawowymi pojęciami medycyny zakażeń, których od lat uczymy  studentów zawodów medycznych.

Z poważaniem

Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Badania i Leczenia Sepsy „Pokonać Sepsę”

Prof. dr habil. n. med. Andrzej Kübler

 

Współpracują z nami:

Fundacja Jagoda Profilaktyka zakażeń
telefon

+48 71 733 23 10

adres

ul. Borowska 213
50-556 Wrocław

Koordynacja:
Grupa casusBTL

© 2015-2019 Stowarzyszenie Pokonać Sepsę. All rights reserved.