Kontakt

Nota prawna

Prawa do niniejszego serwisu www.pokonacsepse.pl zwanego dalej „serwisem” przysługują wyłącznie Stowarzyszeniu Pokonać Sepsę.


Niniejszy serwis internetowy ma charakter informacyjno - edukacyjny. Dołożono wszelkich starań, aby informacje zawarte w tym serwisie zostały podane właściwie, ostateczne decyzje stosowania terapii spoczywają jednak na lekarzu. Informacje zamieszczone w serwisie przeznaczone są wyłącznie dla lekarzy.


Zarówno autorzy, konsultanci, jak i wydawcy serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za błędy, ani żadnych konsekwencji wynikających z zastosowania informacji zawartych w tym serwisie.


Treści o charakterze promocyjnym zamieszczane w serwisie pokonacsepse.pl są wyraźnie oddzielone od materiałów merytorycznych.


Stowarzyszenie Pokonać Sepsę zastrzega sobie prawo do zamieszczania reklam w serwisie. Wszystkie materiały o charakterze reklamowym są publikowane w sposób jednoznacznie umożliwiający identyfikację organizacji sponsorującej, zapewniając łatwe odróżnienie jej od oryginalnej zawartości serwisu. Stowarzyszenie Pokonać Sepsę zastrzega sobie prawo do odmowy zamieszczenia reklamy.


Treść materiałów prezentowanych w serwisie jest przedmiotem praw autorskich i podlega ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2000 r., Nr 80, poz. 904 ze zm.).


Rejestrując się w serwisie lekarz medycyny przekazuje dobrowolnie swoje dane Stowarzyszeniu Pokonać Sepsę oraz wyraża zgodę na ich umieszczenie i przetwarzanie w przyszłości w informatycznej bazie danych Stowarzyszenia Pokonać Sepsę stworzonej w celach marketingowych i informacyjnych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014.1182). Każdej zarejestrowanej w serwisie osobie przysługuje prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania.

Współpracują z nami:

Fundacja Jagoda Profilaktyka zakażeń
telefon

+48 71 733 23 10

adres

ul. Borowska 213
50-556 Wrocław

Koordynacja:
Grupa casusBTL

© 2015-2019 Stowarzyszenie Pokonać Sepsę. All rights reserved.