Kontakt

XXXI Międzynarodowa Konferencja

Katedra i Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu wraz ze Stowarzyszeniem na Rzecz Badania i Leczenia Sepsy „Pokonać Sepsę” organizują w dniach 07-09.06.2018 r.: XXXI Międzynarodową Konferencję „Postępy w Anestezjologii i Intensywnej Terapii” połączoną z VII Sympozjum „Sepsa w Zamku Książ". Obrady konferencji, w której wezmą udział przedstawiciele środowiska anestezjologicznego z kraju i zagranicy, odbywać się będą tradycyjnie w Zamku Książ koło Wałbrzycha.

Głównymi tematami Konferencji będą:
SEPSA W ZAMKU KSIĄŻ - 07.06.2018 - Narastająca groźba zakażeń wieloopornymi drobnoustrojami w OIT, - Nowe możliwości antybiotykoterapii sepsy. - Pozaustrojowa eliminacja mediatorów sepsy. - Praktyka diagnostyki sepsy - Zespół po przebytej sepsie.

POSTĘPY W ANESTEZJOLOGII - 08.06.2018 - Okołooperacyjne zaburzenia czynności układu krążenia. - Znieczulenie w niewydolności serca. - Okołooperacyjne majaczenie: diagnostyka i postępowanie. - Trudne drogi oddechowe.

POSTĘPY W INTENSYWNEJ TERAPII - 08.06.2018 - Aktualne kierunki leczenia żywieniowego ciężko chorych - Odwodnienie i przewodnienie - dwa oblicza zagrożenia płynoterapią. - Dawkowanie terapii nerkozastępczej u pacjentów OIT. - Techniki ratunkowe w ciężkim ARDS.

LECZENIE BÓLU - 09.06.2018 - Aktualne problemu postępowania w bólu pooperacyjnym. - Ból przewlekły - nowe metody i leki. - Miejsce opioidów w bólu nienowotworowym. - Ból nowotworowy - postępy w leczeniu

POPULACJA PEDIATRYCZNA - 09.06.2018 - Bezpieczeństwo znieczulanego niemowlęcia. - Znieczulenie ambulatoryjne u dzieci. - Nauczanie anestezjologii dziecięcej. - Sedacja w pediatrycznym OIT.
Szczegóły organizacyjne oraz panel rejestracyjny dostępne na stronie www.anestezjologia2018.com

Zobacz również

II Kongres „Pokonać Sepsę” odbył się we Wrocławiu w dniach 25-27. maja 2017 roku i okazał się merytorycznym sukcesem.
24 maja w Genewie odbędzie się WHA Side Event on Sepsis; wydarzenie będzie emitowane na żywo online.
Streszczenia prac zgłoszonych na I Polski Kongres "POKONAĆ SEPSĘ", który odbył się w dniach 24-26 września 2015 r. we Wrocławiu

Współpracują z nami:

Fundacja Jagoda Profilaktyka zakażeń
telefon

+48 71 733 23 10

adres

ul. Borowska 213
50-556 Wrocław

Koordynacja:
Grupa casusBTL

© 2015-2019 Stowarzyszenie Pokonać Sepsę. All rights reserved.