Kontakt

XXXI Międzynarodowa Konferencja

Katedra i Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu wraz ze Stowarzyszeniem na Rzecz Badania i Leczenia Sepsy „Pokonać Sepsę” organizują w dniach 07-09.06.2018 r.: XXXI Międzynarodową Konferencję „Postępy w Anestezjologii i Intensywnej Terapii” połączoną z VII Sympozjum „Sepsa w Zamku Książ". Obrady konferencji, w której wezmą udział przedstawiciele środowiska anestezjologicznego z kraju i zagranicy, odbywać się będą tradycyjnie w Zamku Książ koło Wałbrzycha.

Głównymi tematami Konferencji będą:
SEPSA W ZAMKU KSIĄŻ - 07.06.2018 - Narastająca groźba zakażeń wieloopornymi drobnoustrojami w OIT, - Nowe możliwości antybiotykoterapii sepsy. - Pozaustrojowa eliminacja mediatorów sepsy. - Praktyka diagnostyki sepsy - Zespół po przebytej sepsie.

POSTĘPY W ANESTEZJOLOGII - 08.06.2018 - Okołooperacyjne zaburzenia czynności układu krążenia. - Znieczulenie w niewydolności serca. - Okołooperacyjne majaczenie: diagnostyka i postępowanie. - Trudne drogi oddechowe.

POSTĘPY W INTENSYWNEJ TERAPII - 08.06.2018 - Aktualne kierunki leczenia żywieniowego ciężko chorych - Odwodnienie i przewodnienie - dwa oblicza zagrożenia płynoterapią. - Dawkowanie terapii nerkozastępczej u pacjentów OIT. - Techniki ratunkowe w ciężkim ARDS.

LECZENIE BÓLU - 09.06.2018 - Aktualne problemu postępowania w bólu pooperacyjnym. - Ból przewlekły - nowe metody i leki. - Miejsce opioidów w bólu nienowotworowym. - Ból nowotworowy - postępy w leczeniu

POPULACJA PEDIATRYCZNA - 09.06.2018 - Bezpieczeństwo znieczulanego niemowlęcia. - Znieczulenie ambulatoryjne u dzieci. - Nauczanie anestezjologii dziecięcej. - Sedacja w pediatrycznym OIT.
Szczegóły organizacyjne oraz panel rejestracyjny dostępne na stronie www.anestezjologia2018.com

Zobacz również

Streszczenia prac zgłoszonych na I Polski Kongres "POKONAĆ SEPSĘ", który odbył się w dniach 24-26 września 2015 r. we Wrocławiu
Streszczenia prac oryginalnych zaprezentowanych podczas II Polskiego Kongresu „Pokonać Sepsę”.
Dobiegło końca forum SepsEast2016. Specjalnie dla nas podsumował je prof. Zsolt Molnar, przewodniczący Komitetu Naukowego.

Współpracują z nami:

Fundacja Jagoda Profilaktyka zakażeń
telefon

+48 71 733 23 10

adres

ul. Borowska 213
50-556 Wrocław

Koordynacja:
Grupa casusBTL

© 2015-2019 Stowarzyszenie Pokonać Sepsę. All rights reserved.