Kontakt

Kongres Sepsis Update, Weimar 2015

W dniach 9-11 września 2015 r. po raz siódmy odbył się w Weimarze kongres Sepsis Update organizowany co dwa lata przez Niemieckie Towarzystwo Sepsy (Deutsche Sepsis Gesellschaft) we współpracy ze wschodnioeuropejskim forum sepsy SepsEast. Jest to tradycyjne, ważne, międzynarodowe wydarzenie poświęcone tematyce sepsy i wstrząsu septycznego. Kongresowi w tym roku przyświecało motto “Precision Medicine for Sepsis”, a jednym z najciekawszych tematów było omówienie nowej definicji sepsy, która oficjalnie ma zostać przedstawiona w lutym przyszłego roku w Orlando na kongresie Światowego Towarzystwa Intensywnej Terapii (SCCM). Tematy obrad kongresu dotyczyły podstawowych zagadnień rozpoznawania i leczenia sepsy. Oprócz wykładowców europejskich w kongresie udział wzięli wybitni znawcy sepsy z Ameryki i Australii.  Pośród wykładowców, osób prowadzących sesje naukowe i prezenterów posterów nie zabrakło także polskich badaczy i lekarzy. Podczas warsztatów, towarzyszącym głównym wydarzeniom, uczestnicy mogli doskonalić swoje umiejętności praktyczne w zakresie diagnostyki i leczenia ARDS, zakażeń tkanek miękkich i kości czy zaburzeń funkcji poznawczych u pacjentów z ciężką sepsą. Równolegle z kongresem lekarskim odbywał się kongres personelu pielęgniarskiego pracującego w oddziałach intensywnej terapii, co umożliwiało wspólne prezentacje i dyskusje.

 Szczegółowe informacje o kongresie dostępne są na portalu  www.sepsis-2015.de

Zobacz również

Katedra i Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu wraz ze Stowarzyszeniem na Rzecz Badania i Leczenia Sepsy "Pokonać Sepsę" zapraszają na Konferencję.
Streszczenia prac zgłoszonych na I Polski Kongres "POKONAĆ SEPSĘ", który odbył się w dniach 24-26 września 2015 r. we Wrocławiu
W dniach 13–15 września 2017 roku w Paryżu odbędzie się XVII Kongres European Shock Society.

Wspierają nas:

Philips

Współpracują z nami:

Fundacja Jagoda Profilaktyka zakażeń
telefon

+48 71 733 23 10

adres

ul. Borowska 213
50-556 Wrocław

Koordynacja:
Grupa casusBTL

© 2015-2016 Stowarzyszenie Pokonać Sepsę. All rights reserved.