Kontakt

II Międzynarodowa Konferencja Polskiego Towarzystwa Intensywnej Terapii Interdyscyplinarnej

W dniach 10-11 kwietnia 2015 w Krakowie odbyła się II Międzynarodowa Konferencja Polskiego Towarzystwa Intensywnej Terapii Interdyscyplinarnej.


Udział w konferencji wzięli lekarze zainteresowani intensywną terapią i stanami krytycznymi: zarówno anestezjolodzy, jak i interniści, kardiolodzy, pulmonolodzy, nefrolodzy, pediatrzy, chirurdzy, specjaliści medycyny ratunkowej oraz lekarze innych specjalności.

 Pokonać Sepsę w Krakowie

 


Wśród wykładowców znaleźli się wybitni eksperci tacy jak:

  • prof. Luciano Gattinoni z Mediolanu, który omówił aktualne metody wspomagającego leczenia ARDS,
  • prof. Djillali Annane z Paryża, który przedstawił najnowsze osiągnięcia w zakresie płynoterapii,
  • prof. Lars Broman ze Sztokholmu, zajmujący się pozaustrojowymi technikami wspomagania oksygenacji w ostrej niewydolności oddechowej,
  • prof. Zsolt Molnar z Szegedu, który przybliżył kwestię pozanaczyniowej wody w płucach w diagnostyce ARDS,
  • prof. Jean-Jacques Rouby z Paryża, specjalista w zakresie wykorzystania ultrasonografii w ocenie rekrutacji pęcherzyków płucnych.

Obok gości zagranicznych najbardziej aktualne wnioski i najważniejsze zagadnienia intensywnej terapii omawiali znakomici naukowcy polscy. W toku prezentacji konferencyjnych poruszone zostały między innymi kwestie chorób układu oddechowego, zaburzeń pracy nerek i pozaustrojowego wspomagania ich czynności, ostrych stanów sercowo-naczyniowych, wstrząsu, zakażeń i sepsy oraz wiele innych, mających zasadnicze znaczenie w codziennej praktyce lekarskiej w oddziale intensywnej terapii.

 

Ważnym preludium do konferencji były warsztaty, stanowiące unikalną okazję do ćwiczenia umiejętności niezbędnych w praktyce.

Zobacz również

W dniach 9-11 września 2015 r. po raz siódmy odbył się w Weimarze kongres Sepsis Update organizowany co dwa lata przez Niemieckie Towarzystwo Sepsy (Deutsche Sepsis Gesellschaft) we współpracy ze wschodnioeuropejskim forum sepsy SepsEast.
Streszczenia prac oryginalnych zaprezentowanych podczas II Polskiego Kongresu „Pokonać Sepsę”.
Katedra i Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu wraz ze Stowarzyszeniem na Rzecz Badania i Leczenia Sepsy "Pokonać Sepsę" zapraszają na Konferencję.
W dniach 13–15 września 2017 roku w Paryżu odbędzie się XVII Kongres European Shock Society.

Wspierają nas:

Philips

Współpracują z nami:

Fundacja Jagoda Profilaktyka zakażeń
telefon

+48 71 733 23 10

adres

ul. Borowska 213
50-556 Wrocław

Koordynacja:
Grupa casusBTL

© 2015-2016 Stowarzyszenie Pokonać Sepsę. All rights reserved.