Kontakt

Zautomatyzowana mikroskopia pomaga w rozpoznaniu VAP

Marzec 2015

Badacze amerykańscy dokonali oceny przydatności zautomatyzowanej metody mikroskopii z użyciem komputerowej analizy obrazu połączonej  z testami wrażliwości na antybiotyki dla szybkiego rozpoznania zapalenia płuc związanego z wentylacją mechaniczną (VAP). Do badania włączono 33 pacjentów. Metoda mikroskopowa wykazała 100% czułość i 97% swoistość w stosunku do klasycznej metody hodowli bakterii. Jej zastosowanie pozwalało na dużo szybsze uzyskanie oceny wrażliwości bakterii a przez to na szybsze wdrożenie właściwego leczenia oraz odstawienia leczenia nieskutecznego. Szersze wykorzystanie tej metody w OIT wymaga dalszych badań.
(Am J Resp Crit Care Med. 2015, 191, 566)

Współpracują z nami:

Fundacja Jagoda Profilaktyka zakażeń
telefon

+48 71 733 23 10

adres

ul. Borowska 213
50-556 Wrocław

Koordynacja:
Grupa casusBTL

© 2015-2019 Stowarzyszenie Pokonać Sepsę. All rights reserved.