Kontakt

Wysokoobjętościowa hemofiltracja we wstrząsie septycznym

Grudzień 2015

Inna grupa badaczy francuskich przeprowadziła badanie przydatności wysokoobjętościowej hemofiltracji (120 ml/ kg/ godz.) we wstrząsie septycznym. Do badania włączono 60 pacjentów – 29 z wysokoobjętościową filtracją i 31 leczonych standardowo. Do filtracji zastosowano system Cascade (Gambro) umożliwiający bezpieczne stosowanie wysokich objętości. System Cascade nie spowodował zmniejszenia zapotrzebowania na katecholaminy, ani zwiększenia liczby dni bez wentylacji. Nie obniżył też śmiertelności po 7, 28 i 90 dniach. Autorzy uważają za uzasadnione przeprowadzenie dalszych badań nad wpływem systemu Cascade na ograniczenie intensywności procesu zapalnego u pacjentów ze wstrząsem septycznym. (Intensive Care Med. 2015, 41, 2111)

Współpracują z nami:

Fundacja Jagoda Profilaktyka zakażeń
telefon

+48 71 733 23 10

adres

ul. Borowska 213
50-556 Wrocław

Koordynacja:
Grupa casusBTL

© 2015-2019 Stowarzyszenie Pokonać Sepsę. All rights reserved.