Kontakt

Terapia pozaustrojowa w leczeniu ciężkiej sepsy u dzieci

Listopad 2015

Badacze z Uniwersytetu Emory w Atlancie wykorzystali zbiór danych Pediatrycznego Systemu Informatycznego o Zdrowiu (PHIS) w USA dla oceny częstości i rodzaju zastosowania pozaustrojowych technik leczenia w ciężkiej sepsie. Analizowano bazę 636 842 pacjentów z 43 szpitali w okresie 2004-2012. Ogólna częstość zastosowania technik pozaustrojowych wynosiła 7,7%. Leczenie nerkozastępcze (RRT) wiązało się ze śmiertelnością 32,3%, ECMO z 47,8%, a obie techniki razem ze śmiertelnością 58,0%. Śmiertelność rosła wraz z liczbą niewydolnych narządów. Stwierdzono istotny wzrost częstości zastosowania ECMO po roku 2009. Wynosił on w latach 2004-2008 – 3,6% a w latach 2009-2012 – 4,0% (p<0,004). Według autorów techniki pozaustrojowe stanowią ważną opcję ratunkową u dzieci z sepsą. Potrzebne są dalsze badania nad oceną skuteczności różnych terapii pozaustrojowych w ciężkiej sepsie u dzieci, celem określenia szczegółowych wytycznych postępowania.

(Crit Care, 2015, 19, 397)

Współpracują z nami:

Fundacja Jagoda Profilaktyka zakażeń
telefon

+48 71 733 23 10

adres

ul. Borowska 213
50-556 Wrocław

Koordynacja:
Grupa casusBTL

© 2015-2019 Stowarzyszenie Pokonać Sepsę. All rights reserved.