Kontakt

Skuteczność antybiotyków podawanych doszpikowo

Luty 2015

Badacze skandynawscy porównali stężenia cefatoksymu i gentamycyny w surowicy po podaniu dożylnym i doszpikowym w modelu eksperymentalnym u świni. Stwierdzono, że krzywa stężenia antybiotyków w ciągu 3 godzin po podaniu jest bardzo podobna po obu drogach stosowania. Według autorów: w przypadkach trudności w dostępie dożylnym w sytuacjach nagłych droga doszpikowa może być brana pod uwagę dla zastosowania obu badanych antybiotyków.
(Acta Anaesth Scand 2015, 59, 346-353)

Współpracują z nami:

Fundacja Jagoda Profilaktyka zakażeń
telefon

+48 71 733 23 10

adres

ul. Borowska 213
50-556 Wrocław

Koordynacja:
Grupa casusBTL

© 2015-2019 Stowarzyszenie Pokonać Sepsę. All rights reserved.