Kontakt

Przedłużona antybiotykoterapia empiryczna w oddziałach intensywnej terapii (OIT)

Grudzień 2015

Prospektywne, obserwacyjne badanie przeprowadzone w 67 OIT w USA miało na celu ocenę częstości stosowania przedłużonej empirycznej terapii antybiotykowej w OIT. Jako taką terapię uznano stosowanie antybiotyków przez co najmniej 72 godziny, mimo braku objawów zakażenia według definicji CDC. Stwierdzono, że przedłużoną empiryczną terapię stosowano u 50% pacjentów. W około 60% przypadków przyczyną przedłużonej empirycznej terapii było podejrzenie zapalenia płuc. Najczęściej stosowanymi antybiotykami w przewlekłej empirycznej terapii były: wankomycyna i piperacylina z tazobaktamem. (Crit Care Med. 2015, 43, 2527)

Współpracują z nami:

Fundacja Jagoda Profilaktyka zakażeń
telefon

+48 71 733 23 10

adres

ul. Borowska 213
50-556 Wrocław

Koordynacja:
Grupa casusBTL

© 2015-2019 Stowarzyszenie Pokonać Sepsę. All rights reserved.