Kontakt

Protokół terapii płynowej w ARDS

Luty 2015

Wielkie Amerykańskie Konsorcjum Badawcze (National Heart Lung and Blood Institute, Acute Respiratory Distress Syndrome Network) znane jako ARDS Net, opublikowało w 2006 roku wyniki kontrolowanego badania FACTT wskazującego, że ograniczenie płynów przy leczeniu ARDS (FACTT Conservative) jest korzystniejsze od mniej kontrolowanego protokołu płynowego (FACTT Liberal), poprawiając utlenowanie krwi i funkcję płuc oraz skracając czas wentylacji mechanicznej.
(Crit Care Med. 2006, 354, 2564-5)

Obecnie ta sama grupa badawcza zaproponowała wdrożenia uproszczonego protokołu płynowego (FACTT Lite), który jest bardziej dogodny do praktycznego zastosowania od poprzednio badanych protokołów. W badaniu retrospektywnym porównano efektywność trzech protokołów badawczych FACTT u ponad 2000 pacjentów z ARDS. Protokół FACTT-Lite okazał się skuteczny i bezpieczny, alternatywny do FACTT-Conservative. Zaletą tego protokołu jest jego prostota: opiera się na pomiarze OCŻ i diurezie godzinowej rozróżniając trzy alternatywne sposoby postępowania, podanie furosemidu, przetoczenie płynów, brak interwencji.

Schemat FACTT-Lite (MAP > 60 mmHg, bez wazopresorów

OCŻ Diureza < 0,5 ml/ kg/ godz. Diureza > 0,5 ml/ kg/ godz.
> 8 Furosemid 20mg, ocena po 1 godz. Furosemid 20mg, ocena po 4 godz.
4-8 Bolus płynów, ocena po 1 godz. Furosemid 20mg, ocena po 4 godz.
< 4 Bolus płynów, ocena po 1 godz. Bez interwencji, ocena po 4 godz.


Ten sposób postępowania może być uznany za standard terapii płynowej w ARDS.
(Crit Care Med. 2015, 43, 288-295)

Współpracują z nami:

Fundacja Jagoda Profilaktyka zakażeń
telefon

+48 71 733 23 10

adres

ul. Borowska 213
50-556 Wrocław

Koordynacja:
Grupa casusBTL

© 2015-2019 Stowarzyszenie Pokonać Sepsę. All rights reserved.