Kontakt

Nowa kliniczna klasyfikacja ARDS dla celów prognostycznych

Luty 2015

Badacze związani z grupą ALIEN (Acute Lung Injury: Epidemiology and Natural History) prowadzili obserwacyjne badanie dla określenia praktycznych wskaźników rokowania u pacjentów z ARDS.Na podstawie obserwacji 300 pacjentów wyróżniono 4 podgrupy pacjentów: I (PaO2 / F1O2 ≥ 150, PEEP ≤ 10), II (PaO2 / F1O2 > 150, PEEP ≥ 10), III (PaO2 / F1O2 < 150, PEEP < 10) i IV (PaO2 / F1O2 < 150, PEEP > 10).
Ocena dokonana po przyjęciu pacjentów do OIT nie wykazała istotnych różnic między grupami, natomiast ocena po 24 godzinach leczenia wykazała istotny związek dokonanej klasyfikacji ze śmiertelnością (Gr. I - 23%, Gr. IV - 60%). Ocena dysfunkcji płuc w ARDS na podstawie wartości PaO2 / F1O2 - 150 i PEEP - 10 po 24 godzinach od rozpoznania ARDS może być przydatna dla klasyfikacji pacjentów do badań klinicznych oraz dla podejmowania decyzji terapeutycznych.
(Crit Care Med. 2015, 43, 346-353)

Współpracują z nami:

Fundacja Jagoda Profilaktyka zakażeń
telefon

+48 71 733 23 10

adres

ul. Borowska 213
50-556 Wrocław

Koordynacja:
Grupa casusBTL

© 2015-2019 Stowarzyszenie Pokonać Sepsę. All rights reserved.