Kontakt

Nowa diagnostyka zakażeń

Listopad 2015

Wczesna identyfikacja patogenów wywołujących ciężkie zakażenia posiada zasadnicze znaczenie dla optymalizacji antybiotykoterapii i poprawy rokowania u pacjentów z sepsą. Aktualne metody oparte na hodowli są wolne i na zawsze wiarygodne. Dużo szybsze i precyzyjniejsze są metody molekularne. Wieloośrodkowe, międzynarodowe badanie RADICAL przeprowadzone zostało między październikiem 2013 r. a czerwcem 2014 r. w 9 OIT w 6 europejskich krajach. Do badania włączono 526 pacjentów OIT z podejrzeniem zakażenia. Porównano wyniki standardowej metody identyfikacji patogenów z metodą nową z zastosowaniem reakcji łańcucha polimerazy, a następnie wykorzystującą  spektroskopię mas z jonizacją metodą elektrospreju (PCR/ ESI-MS). Metoda PCR/ ESI-MS pozwala na wykrycie ponad 800 patogenów istotnych dla zakażeń szpitalnych po 6 godzinach. Umożliwia również identyfikację 3 rodzajów oporności na antybiotyki: metycylinę (mec A), wankomycynę (van A/ van B) oraz karbapenemy (KPC). Wyniki badań wykazały, że zastosowanie metody molekularnej pozwoliło na szybsze i dokładniejsze wykrycie patogenów. Metoda PCR/ ESI - MS wykryła patogeny u 37% badanych, a tradycyjna metoda hodowli u 11%. Wysoka czułość (81%) i swoistość (69%) charakteryzowała metodę molekularną, co razem z szybkością otrzymywania wyników sugeruje istotną korzyść kliniczną i ekonomiczną z tej metody diagnostycznej.

(Crit Care Med. 2015, 43, 2283)

Współpracują z nami:

Fundacja Jagoda Profilaktyka zakażeń
telefon

+48 71 733 23 10

adres

ul. Borowska 213
50-556 Wrocław

Koordynacja:
Grupa casusBTL

© 2015-2019 Stowarzyszenie Pokonać Sepsę. All rights reserved.