Kontakt

Lewosimendan obniża śmiertelność w sepsie

Październik 2015

Dokonano metaanalizy kontrolowanych badań zajmujących się zastosowaniem lewosimendanu u chorych z sepsą. Poddano analizie 7 badań obejmujących 246 chorych. Zastosowanie lewosimendanu istotnie obniżało śmiertelność w porównaniu ze standardową, inotropową terapią (47% vs 61%, p = 0,03). W grupie lewosimendanu stężenia mleczanów było istotnie niższe, natomiast wskaźnik sercowy był istotnie wyższy. Autorzy sugerują potrzebę przeprowadzenia wieloośrodkowego, randomizowanego badania klinicznego dla określenia roli lewosimendanu we współczesnej strategii leczenia pacjentów z ciężką sepsą i wstrząsem septycznym.

(J Crit Care 2015, 30, 908)

Współpracują z nami:

Fundacja Jagoda Profilaktyka zakażeń
telefon

+48 71 733 23 10

adres

ul. Borowska 213
50-556 Wrocław

Koordynacja:
Grupa casusBTL

© 2015-2019 Stowarzyszenie Pokonać Sepsę. All rights reserved.