Kontakt

Heparyna może obniżać śmiertelność u pacjentów z sepsą

Marzec 2015

Grupa badaczy kanadyjskich dokonała systematycznego przeglądu i metaanalizy skuteczności i bezpieczeństwa heparyny u chorych z ciężką sepsą i wstrząsem septycznym. Do analizy włączono 9 badań obejmujących 2637 pacjentów. Wyniki wskazują, że zastosowanie heparyny może się wiązać ze zmniejszeniem śmiertelności, jednak nie jest to pewne. Bezpieczeństwo pacjentów nie zostało należycie opisane w analizowanych badaniach i nie można wykluczyć ryzyka dużych krwotoków związanych z heparyną. Autorzy sugerują przeprowadzenie dużych, kontrolowanych badań ukierunkowanych na ten problem.
(Crit Care Med. 2015, 43, 511)

Współpracują z nami:

Fundacja Jagoda Profilaktyka zakażeń
telefon

+48 71 733 23 10

adres

ul. Borowska 213
50-556 Wrocław

Koordynacja:
Grupa casusBTL

© 2015-2019 Stowarzyszenie Pokonać Sepsę. All rights reserved.