Kontakt

Dopamina niekorzystna we wstrząsie septycznym u dzieci

Listopad 2015

Leczenie wstrząsu septycznego w populacji dziecięcej oparte jest na ustalonych wytycznych postępowania. Nie wszystkie z tych wytycznych mają podstawę w kontrolowanych badaniach klinicznych. Dopomina jest często stosowanym wstępnym lekiem krążeniowym w leczeniu wstrząsu septycznego, ale jej wykorzystanie oparte jest na zwyczajowo przyjętych zasadach postępowania.

Badacze z Sao Paulo przeprowadzili prospektywne, randomizowane i podwójnie ślepe badanie kliniczne, porównując działanie dopaminy w dawce 5-10mg/ kg/ min z adrenaliną w dawce 0,1-0,3 mg/ kg/ min, jako wstępnego leku krążeniowego w przypadkach wstrząsu septycznego nie reagującego na leczenie płynami. Do badania włączono 120 dzieci. Podanie adrenaliny, jako pierwszego leku wiązało się z istotnie mniejszą śmiertelnością (4%) w porównaniu do dopaminy (21%). W grupie otrzymującej adrenalinę stwierdzono ponadto istotnie mniejszą liczbę zakażeń szpitalnych.

Autorzy sugerują przeprowadzenie dalszych wieloośrodkowych badań dla potwierdzenia  wyników wskazujących na niekorzystne działanie dopaminy we wstrząsie septycznym u dzieci.

(Crit Care Med. 2015, 43, 2292)

Współpracują z nami:

Fundacja Jagoda Profilaktyka zakażeń
telefon

+48 71 733 23 10

adres

ul. Borowska 213
50-556 Wrocław

Koordynacja:
Grupa casusBTL

© 2015-2019 Stowarzyszenie Pokonać Sepsę. All rights reserved.