Kontakt

Częstość zachorowań na sepsę jest wyższa niż przypuszczano

Styczeń 2015

Częstość zachorowań na sepsę oceniana jest zazwyczaj wstecznie, przy wypisie pacjenta z oddziału lub szpitala, poprzez wykorzystanie informacji administracyjnych. Wyliczenia takie wykazują duże różnice w ostatecznych ocenach. Badacze z Odense w Dani przeprowadzili prospektywne badanie obserwacyjne, oceniając częstość występowania sepsy przy rejestracji pacjentów w szpitalnym oddziale ratunkowym. Wśród 8 358 pacjentów 2 343 chorych prezentowało różne formy ogólnoustrojowego zakażenia: 36,3% miało objawy sepsy, 62,5% ciężkiej sepsy, a 1,2% wstrząsu septycznego. Odpowiadało to zachorowalności 731/ 100 000 (265 sepsa, 457 ciężka sepsa, 9 wstrząs septyczny). Częstość występowania ciężkiej sepsy wyliczona przy wypisie ze szpitala na podstawie klasyfikacji ICD10, była 7-krotnie niższa (64/ 100 000) w innym badaniu skandynawskim. Częstość występowania sepsy oceniana przy przyjęciu była także kilkakrotnie wyższa od częstości występowania sepsy wyliczonej przy wypisie pacjenta w innych opublikowanych doniesieniach.
(Crit Care Med. 2015, 113, 13)

Współpracują z nami:

Fundacja Jagoda Profilaktyka zakażeń
telefon

+48 71 733 23 10

adres

ul. Borowska 213
50-556 Wrocław

Koordynacja:
Grupa casusBTL

© 2015-2019 Stowarzyszenie Pokonać Sepsę. All rights reserved.