Kontakt

Chłodzenie pacjentów we wstrząsie septycznym

Październik 2015

Badacze francuscy poddali analizie bazę danych z wcześniejszego badania Sepsis-cool (AJRCCM, 2012, 185, 1088) dla określenia wpływu oziębienia oraz zwolnienia częstości akcji serca na śmiertelność chorych we wstrząsie septycznym. Dokonano analizy odsetka śmiertelności w zależności od następujących punktów odcięcia: temperatury 38,4°C i częstości tętna 95/ min. Stwierdzono, że oziębienie pacjentów utrzymujące temperaturę ciała < 38,4 wiązało się z istotnym zmniejszeniem śmiertelności [OR 0,17 (0,06 – 0,49) p , 0,001]. Utrzymywanie tętna poniżej 95/ min nie wpływało na śmiertelność we wstrząsie septycznym. Według autorów u gorączkujących pacjentów we wstrząsie septycznym utrzymywanie temperatury ciała poniżej 38,4°C istotnie poprawiło wyniki leczenia.

(Intensive Care Med. 2015, 41, 1800)

Współpracują z nami:

Fundacja Jagoda Profilaktyka zakażeń
telefon

+48 71 733 23 10

adres

ul. Borowska 213
50-556 Wrocław

Koordynacja:
Grupa casusBTL

© 2015-2019 Stowarzyszenie Pokonać Sepsę. All rights reserved.