Kontakt

Antykoagulacja cytrynianowa w OIT

Grudzień 2015

Badacze chińscy przeprowadzili nową metaanalizę kontrolowanych badań nad przydatnością cytrynianowej antykoagulacji u pacjentów z terapią nerkozastępczą w OIT. Analizowano 11 kontrolowanych badań przeprowadzonych u 992 pacjentów. Zastosowanie cytrynianów zmniejszało ryzyko wykrzepienia systemu filtracyjnego w porównaniu z heparyną. Stwierdzono również obniżenie ryzyka krwawienia oraz mniejszą częstość trombocytopenii w grupie z antykoagulacją cytrynianową. Z tego powodu należy uznać, że antykoagulacja cytrynianowa jest lepsza niż stosowanie heparyny w ciągłej terapii nerkozastępczej u ciężko chorych leczonych w OIT, jeśli nie ma przeciwwskazań do takiego postępowania. (Intensive Care Med. 2015, 41, 2098)

Współpracują z nami:

Fundacja Jagoda Profilaktyka zakażeń
telefon

+48 71 733 23 10

adres

ul. Borowska 213
50-556 Wrocław

Koordynacja:
Grupa casusBTL

© 2015-2019 Stowarzyszenie Pokonać Sepsę. All rights reserved.