Kontakt

Materiały wideo dla lekarzy

XXX Międzynarodowa Konferencja

"Postępy w Anestezjologii i Intensywnej Terapii" i VI Sympozjum "Sepsa w Zamku Książ"

Książ, 9-11.06.2016 r.

XXX Międzynarodowa Konferencja

XXXI Międzynarodowa Konferencja

Katedra i Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu wraz ze Stowarzyszeniem na Rzecz Badania i Leczenia Sepsy ?Pokonać Sepsę? organizują w dniach 07-09.06.2018 r.: XXXI Międzynarodową Konferencję ?Postępy w Anestezjologii i Intensywnej Terapii? połączoną z VII Sympozjum ?Sepsa w Zamku Książ?. Obrady konferencji, w której wezmą udział przedstawiciele środowiska anestezjologicznego z kraju i zagranicy, odbywać się będą tradycyjnie w Zamku Książ koło Wałbrzycha. Głównymi tematami Konferencji będą: SEPSA W ZAMKU KSIĄŻ ? 07.06.2018 ? Narastająca groźba zakażeń wieloopornymi drobnoustrojami w OIT, ? Nowe możliwości antybiotykoterapii sepsy. ? Pozaustrojowa eliminacja mediatorów sepsy. ? Praktyka diagnostyki sepsy ? Zespół po przebytej sepsie. POSTĘPY W ANESTEZJOLOGII ? 08.06.2018 ? Okołooperacyjne zaburzenia czynności układu krążenia. ? Znieczulenie w niewydolności serca. ? Okołooperacyjne majaczenie: diagnostyka i postępowanie. ? Trudne drogi oddechowe. POSTĘPY W INTENSYWNEJ TERAPII ? 08.06.2018 ? Aktualne kierunki leczenia żywieniowego ciężko chorych ? Odwodnienie i przewodnienie ? dwa oblicza zagrożenia płynoterapią. ? Dawkowanie terapii nerkozastępczej u pacjentów OIT. ? Techniki ratunkowe w ciężkim ARDS. LECZENIE BÓLU ? 09.06.2018 ? Aktualne problemu postępowania w bólu pooperacyjnym. ? Ból przewlekły ? nowe metody i leki. ? Miejsce opioidów w bólu nienowotworowym. ? Ból nowotworowy ? postępy w leczeniu POPULACJA PEDIATRYCZNA ? 09.06.2018 ? Bezpieczeństwo znieczulanego niemowlęcia. ? Znieczulenie ambulatoryjne u dzieci. ? Nauczanie anestezjologii dziecięcej. ? Sedacja w pediatrycznym OIT. Szczegóły organizacyjne oraz panel rejestracyjny dostępne na stronie www.anestezjologia2018.com

XXXI Międzynarodowa Konferencja

I Polski Kongres Pokonać Sepsę

z międzynarodowym uczestnictwem

Wrocław 24-26 września 2015 r.
Wrocławskie centrum kongresowe - hala stulecia

I Polski Kongres Pokonać Sepsę

Konferencja naukowo-szkoleniowa

"Terapia daremna w oddziale intensywnej terapii - w świetle praktyki klinicznej, prawa i etyki"

23.01.2015 r., Wrocław

Konferencja naukowo-szkoleniowa

18. Międzynarodowy Zjazd

Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Wisła, 10-13.09.2014 r.

18. Międzynarodowy Zjazd

XXIX Międzynarodowa Konferencja

"Postępy w Anestezjologii i Intensywnej Terapii" i V Sympozjum "Sepsa w Zamku Książ"

12-14.06.2014 r. Książ

XXIX Międzynarodowa Konferencja

Wrocławskie Spotkanie z Sepsą

Do Uczestników Konferencji Wrocławskie Spotkanie z Sepsą W imieniu Komitetu Organizacyjnego z przykrością informujemy, że w zawiązku z obecną sytuacją epidemiologiczną jesteśmy zmuszeni odwołać Konferencję ?Wrocławskie Spotkanie z Sepsą? w dniach 15-16.05.2020 r. Dziękujemy za zainteresowanie i zapraszamy na następne spotkania naukowe we Wrocławiu, o których będziemy informować na bieżąco. Wszyscy, którzy opłacili ?uczestnictwo? otrzymają zwrot wpłaconej kwoty. Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Prof.dr hab. Andrzej Kübler dr hab. Waldemar Goździk, prof.nadzw. Serdecznie zapraszamy na Wrocławskie Spotkanie z Sepsą, które odbędzie się we Wrocławiu w dniach 15-16 maja 2020 roku Organizowana przez: - Stowarzyszenie na Rzecz Badania i Leczenia Sepsy ?Pokonać Sepsę? - Katedrę i Klinikę Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu W imieniu Komitetu Organizacyjnego Prof.dr hab. Waldemar Goździk Prof.dr hab. Andrzej Kübler Adres Komitetu Organizacyjnego: Katedra i Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii UM we Wrocławiu ul.Borowska 213, 50-556 Wrocław tel.: +48 71 7332310; fax.: +48 71 7332309 Irena Werycho tel. 666 093 319 e.mail: pokonacsepse@gmail.com http//www.sepsa-wroclaw.com Tematy wiodące: 1. Eliminacja mediatorów w sepsie ? jak i po co? 2. Jak prowadzić terapie nerkozastępczą u septycznego pacjenta? 3. Identyfikacja patogenu w sepsie - co ma wiedzieć i robić personel medyczny. 4. Współczesne zasady i możliwości leczenia antybiotykami. 5. Żywienie pacjentów z sepsą. 6. Leczenie płynami ? fakty i mity. 7. Ocena funkcji układu krążenia w sepsie. 8. Jak wentylować pacjenta we wstrząsie septycznym? 9. Sepsa u dzieci ? aktualne wyzwania. 10. Jak zarejestrować przypadek sepsy na OIT? Informacje oraz rejestracja online na stronie: www.sepsa-wroclaw.com

Wrocławskie Spotkanie z Sepsą

Współpracują z nami:

Fundacja Jagoda Profilaktyka zakażeń
telefon

+48 71 733 23 10

adres

ul. Borowska 213
50-556 Wrocław

Koordynacja:
Grupa casusBTL

© 2015-2019 Stowarzyszenie Pokonać Sepsę. All rights reserved.